Esteta to człowiek pozbawiony wszelkiej wolności odbioru i sądu.
Page Designed by Tmaxwell